Om echt tot rust te komen, kiest u voor een vakantie in Drenthe

Home » privacyverklaring

Privacyverklaring J Boonstra Beheer B.V.

 

Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van J Boonstra Beheer B.V. (“Verantwoordelijke”) aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Verantwoordelijke is statutair gevestigd aan de Praam 20 (8433HA) te Haulerwijk en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 01085696. Verantwoordelijke is per e-mail te bereiken via info@boonstraverhuur.nl.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Verantwoordelijke omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Verantwoordelijke aan welke wettelijke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers van deze website. Indien u niet akkoord bent met deze privacyverklaring, dient u de website te verlaten.

 

Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 17 mei 2018.

 

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens

In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als u met ons een overeenkomst sluit. De persoonsgegevens worden gebruikt om u een bevestiging van de overeenkomst te versturen, voor verder onderling contact, om u te kunnen identificeren als klant en om administratieve redenen. Bij het formulier op onze website wordt aangegeven welke gegevens ingevuld moeten worden. Dit zijn naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en mailadres. Deze persoonsgegevens zullen niet langer worden opgeslagen dan nodig is in het kader van de gesloten overeenkomst.

 

Indien u niet wenst om persoonsgegevens aan Verantwoordelijke te verstrekken, is Verantwoordelijke niet in staat om de diensten aan u te leveren. Hierdoor kan het zijn dat Verantwoordelijke niet kan voldoen aan de contractuele, wettelijke en de noodzakelijke verplichtingen. Eventuele nadelige gevolgen door het niet verstrekken van de persoonsgegevens liggen in dergelijke geval bij u.

 

Cookies   

Verantwoordelijke maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van Verantwoordelijke bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie.  Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Verantwoordelijke om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren.

 

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website. Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Verantwoordelijke. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Verantwoordelijke is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Verantwoordelijke raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

 

Doorgifte aan verwerkers en derden

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Verantwoordelijke zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven 'verwerkers'. U kunt hierbij denken aan de gemeente en aan de camping in verband met de registratie in het nachtregister. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van verantwoordelijke.

 

Ook zullen persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Verantwoordelijke op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

 

Uw privacyrechten

Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U heeft zelf recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wanneer u wenst om uw gegevens te wijzigen of te verwijderen, kan dit door contact op te nemen via info@boonstraverhuur.nl. In dat geval zullen op uw verzoek de aangegeven gegevens worden gewijzigd of verwijderd.

 

Indien u een klacht wil indienen over Verantwoordelijke met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit bij ons melden door een mail te sturen naar info@boonstraverhuur.nl.  Ook kunt u uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hoe u dit dient te doen, treft u aan via deze link.